Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Gribskov Radikale Venstre

Publiceret

Miljø 08. november
2017

Miljø og Natur

Økologi, miljø og vedvarende energi. Dette er de mærkesager der optager mig både privat og politisk.


Økologi – der skal fokus på at gøre en indsats for i størst muligt omfang at få økologiske madvarer ind i vores offentlige rum – fra dagplejere, børnehaver, skoler, institutioner, til plejehjem og madordninger.

Jeg ønsker, at Gribskov kommune vil gå med i et tilbud til landmænd i kommunen, om at tilbyde et gratis omlægningstjek til økologisk drift – det vil motivere flere landmænd til at lægge om til økologi.

flere gårdudsalg. Der er forslag om at kæde Kongernes Nationalpark sammen med Smag på Nordsjælland, og det vil være endnu mere visionært hvis vi kan få økologi kædet med.


Miljø – vi skal sikre rent drikkevand, fri for pesticidrester. Vi kan ikke ændre på det der allerede er sket, men vi kan sikre at der fremover ikke sprøjtes med gift der ender i drikkevandet, bl.a. ved at kommunen udsteder generelle forbud mod anvendelse af pesticider i områder med særlige drikkevandsinteresser. Sammen med større omlægning til økologi vil dette sikre rent drikkevand fremadrettet.

Vi skal også sikre ordentlige regnvandsløsninger og dræn så vores ejendomme ikke oversvømmes,

Affald er en ressource og mere affaldssortering og genbrug skal på dagsordenen. Vi kan blive meget bedre i Gribskov kommune, både til sortering i de enkelte husstande og særligt hvis sommerhusene kommer med. Og også på genbrugspladserne, ved at få endnu flere sorteringsmuligheder. Der ligger mange muligheder her – også en reel indtægtsmulighed for kommunen, i stedet for en udgift.


Vedvarende energi – Gribskov kommune skal være meget bedre til at fremme vedvarende energi, både vindenergi og solenergi. Jeg mener at der bør arbejdes på at etablere fjernvarmeværker i flere af kommunens mindre byer, herunder Esrum/Esbønderup, Annisse og Blistrup og de allerede etablerede fjernvarmeværker bør i endnu højere grad benytte solenergi og udskifte gas med vind ved brug af store varmepumper.

Om vi også kan komme til at udnytte vores placering ved det åbne hav til vandenergi vil være et spændende alternativ.